O spoločnosti
Politika spoločnosti

Poslaním spoločnosti SOLACE Slovakia a.s. je byť spoločnosťou, ktorá napĺňa požiadavky zákazníkov. V rámci komplexných služieb starostlivosti o našich zákazníkov zabezpečujeme popri samotnom predaji aj dopravu zakúpeného tovaru na určené miesto.

Pri výbere vhodného riešenia hľadáme optimálne zloženie komponentov zákazky tak, aby boli splnené všetky požiadavky zákazníka. Zákazníkom poskytujeme potrebné informácie o podmienkach inštalácie dodávaných výrobkov a v potrebnom rozsahu realizujeme zaškolenia ich pracovníkov. Politika spoločnosti ďalej vychádza z etického kódexu a stratégie spoločnosti rozvíja sa najmä v nasledovných oblastiach:

  • vo vzťahu k hodnotám a rozvoju spoločnosti
  • vo vzťahu k životnému prostrediu
  • vo vzťahu k zákazníkom
  • vo vzťahu k zamestnancom
  • vo vzťahu k BOZP
  • vo vzťahu k dodávateľom
  • vo vzťahu k majiteľom

Výrobky dodávané našou spoločnosťou sú vybavené príslušnými osvedčeniami a certifikátmi.

Strategické zámery

Vysoká kvalita a komplexnosť služieb

Rozvoj firmy

Priateľské a kultivované prostredie

Stabilita dodávateľských vzťahov

Vedenie spoločnosti prijíma záväzok dodržiavať právne a iné požiadavky vyplývajúce z rozsahu našej činnosti vrátane tých, ktoré sa vzťahujú k identifikovaným environmentálnym aspektom.

Vízia predsedu predstavenstva

Víziou našej spoločnosti je vyrábať kvalitné výrobky za dostupné ceny, pokračovať v napĺňaní potrieb svojich zákazníkov, rozšíriť svoju pôsobnosť do viacerých segmentov na trhu a tým získať viac zákazníkov. Súčasťou vízie je kontinuálne zlepšovanie úrovne firmy, rozvoj a vzdelávanie zamestnancov. Firma dbá na rozvoj a prehlbovanie vzťahov so súčasnými obchodnými partnermi a taktiež na nachádzaní nových obchodných partnerov.

Celkovou víziou spoločnosti je zvýšiť jej konkurencieschopnosť a tržnú hodnotu.