S nami bezpečne
Pri výbere vhodného riešenia kabeláže a konfigurácie ich uloženia hľadáme optimálne zloženie všetkých častí zákazky tak, aby sme splnili všetky vaše požiadavky.
O spoločnosti
Naše produkty
Distribúcia elektrickej energie

Spoločnosť SOLACE vyvíja a vyrába vlastný káblový nosný systém. Ten je vďaka svojim vlastnostiam predurčený na použitie v širokom spektre objektov a stavieb. Medzi ďalšie produkty patrí aj široká ponuka špeciálnych káblov, prípojnicových systémov a káblových príchytiek.

Ďalšie produkty
Dokumentácia
Zákaznícka linka
pondelok až piatok, 8:00-16:30
Spolupracujeme s:
Kontakt
Obchodná kancelária
City Tower
Hvězdova 1716/2B, 140 78  Praha 4,
(+420) 778 749 009
praha@solace.cz