O společnosti
Politika společnosti

Posláním společnosti SOLACE a.s. je být takovou společností, která uspokojí požadavky zákazníků. V rámci komplexních obchodních služeb pro naše zákazníky zabezpečujeme při prodeji i dopravu zakoupeného zboží na určené místo.

Při výběru vhodného řešení hledáme optimální složení všech částí zakázky tak, aby byly splněny všechny požadavky zákazníka. Zákazníkům poskytujeme veškeré informace o podmínkách instalace dodávaných výrobků a v potřebném rozsahu provádíme školení jejich pracovníků.

Politika společnosti dále vychází z etického kodexu a strategie společnosti a rozvíjí ji zejména v následujících oblastech:

  • ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti
  • ve vztahu k životnímu prostředí
  • ve vztahu k zákazníkům
  • ve vztahu k zaměstnancům
  • ve vztahu k BOZP
  • ve vztahu k dodavelům
  • ve vztahu k majitelům

Výrobky dodávané naší společností jsou opatřeny příslušnými osvědčeními a certifikáty.

Strategické záměry

Vysoká kvalita a komplexnost služeb

Rozvoj firmy

Přátelské a kultivované prostředí

Stabilita dodavatelských vztahů

Vedení organizace přijímá závazek dodržování právních a jiných požadavků vyplývajících z rozsahu naší činnosti a těm, které se vztahují k identifikovaným environmentálním aspektům.

Vize předsedy představenstva

Vize naší společnosti je vyrábět kvalitní výrobky za dostupné ceny, pokračovat v uspokojování potřeb svých zákazníků, rozšířit svou působnost do více segmentů trhu a tím získat více zákazníků. Součástí vize je zlepšování technologické úrovně firmy, rozvoj a vzdělávání zaměstnanců. Firma dbá na rozvoj a prohlubování vztahů se současnými obchodními partnery a taktéž na nalezení nových obchodních partnerů.

Celkovou vizí společnosti je zvýšit její konkurenceschopnost a tržní hodnotu.